Commissions may be earned on purchases made through links. Learn More.
Home BRUKERVILKÅR

BRUKERVILKÅR

VENNLIGST LES NØYE GJENNOM DENNE AVTALEN FOR BRUK (“BRUKERVILKÅRENE”). VED Å BESØKE, LESE ELLER BRUKE NETTSTEDET HEALTH INSIDER, TILGJENGELIG PÅ healthinsider.news, ELLER ETHVERT NETTSTED MED LENKE TIL DENNE AVTALEN (“NETTSTEDET”) BEKREFTER DU AT (1) DU HAR LEST, FORSTÅTT OG SAMTYKKER TIL DISSE BRUKERVILKÅRENE, (2) DU ER MYNDIG OG KAN INNGÅ EN JURIDISK BINDENDE KONTRAKT MED HEALTH INSIDER. HVIS DU IKKE GODTAR Å VÆRE BUNDET AV DISSE BRUKERVILKÅRENE, KAN DU IKKE BESØKE ELLER BRUKE DETTE NETTSTEDET.

Disse vilkårene inneholder en obligatorisk bindende voldgiftsklausul, som sier at tvister skal løses på individuelt nivå, og ikke ved rettssak foran en jury, andre domstoler eller gruppesøksmål av noe slag.
Disse brukervilkårene begrenser hvilke rettsmidler du kan benytte deg av ved tvister.

Vær oppmerksom på at brukervilkårene og eventuelle andre gjeldende vilkår eller retningslinjer kan endres av Health Insider (kontaktadresse: 95 Third Street, 2nd Floor, San Francisco, California, 94103, United States of America) etter eget skjønn og når som helst. Health Insider forbeholder seg retten til å tidvis endre og oppdatere vilkårene, og slike endringer trer i kraft umiddelbart etter at de er publisert på nettstedet.

Du forstår og samtykker i at enhver fortsatt bruk og besøk til Nettstedet etter eventuelle publiserte oppdateringer av vilkårene, betyr at du frivillig samtykker i å være bundet av disse vilkårene. Hvis du ikke samtykker i å være bundet av de oppdaterte vilkårene skal du ikke bruke (eller fortsette å bruke) Nettstedet.

1. BRUK OG EIERSKAP AV HEALTH INSIDERS EIENDELER

1.1. Nettstedet samt innholdet og informasjonen tilgjengelig på nettstedet (“HEALTH INSIDERS EIENDELER”, “TJENESTER”) eies av oss, dets lisensgivere og leverandører, og er beskyttet av lover om opphavsrett globalt. I henhold til brukervilkårene gir Health Insider deg en begrenset, gjenkallelig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og ikke-underlisensierbar lisens til å duplisere deler av Health Insiders Eiendeler, under forutsetning om at du kun bruker Nettstedet til dine personlige formål.

1.2. Du skal ikke redigere, duplisere, overføre eller låne ut Health Insiders Eiendeler, gjøre de tilgjengelig for tredjeparter eller bruke de til å utføre andre handlinger som bryter med omfanget av lisensen gitt i dette avsnittet.

1.3. Varigheten av denne lisensen skal gjelde for en periode på 3 år fra datoen du mottar de gjeldende Health Insider-Eiendelene, med mindre de blir suspendert eller avsluttet tidligere i samsvar med disse vilkårene.

1.4. Health Insiders logo-design (navn) og annen relatert grafikk, logoer, varemerker, servicemerker og varenavn, brukt på eller i forbindelse med Health Insiders Eiendeler, er varemerker for Health Insider, og skal ikke brukes uten tillatelse i forbindelse med produkter eller tjenester fra tredjeparter. Andre varemerker, servicemerker og varenavn som kan vises på eller i forbindelse med Health Insiders Eiendeler, tilhører deres respektive eiere.

1.5. Du har ikke lov til å selge, tilby for salg, dele, leie ut eller låne ut Health Insiders Eiendeler, eller opprette kopier av Health Insiders Eiendeler.

2. ANSVAR FOR INNHOLD

2.1. Du erkjenner at alt innhold, inkludert Health Insiders Eiendeler, ene og alene er ansvaret til den parten som slikt innhold stammer fra. Dette betyr at du, og oss, har det fulle ansvar for alt innhold som du laster opp, legger ut, sender per e-post, overfører eller på annen måte gjør tilgjengelig (“GJØR TILGJENGELIG”) gjennom Health Insider (“DITT INNHOLD”). Ved å laste opp, overføre eller sende inn innholdet ditt bekrefter, representerer og garanterer du at innholdet og dets opplasting, overføring eller innsending er (a) korrekt og ikke konfidensielt; (b) ikke er i strid med gjeldende lover, kontraktsmessige begrensninger eller andre tredjeparts rettigheter, og at du har tillatelse fra den tredjepart hvis personlige opplysninger eller immaterielle eiendom på noen måte utgjør eller er framstilt i innholdet ditt; og (c) fri for virus, adware, spyware, worms eller annen skadelig programvare/datakode. I den grad det er tillatt under gjeldende lover, gir du herved avkall på alle moralske rettigheter du måtte ha til innholdet ditt.

3. INTERAKSJON MED ANDRE BRUKER

3.1. Du alene er ansvarlig for din interaksjon med andre brukere av tjenestene, og andre parter som du samhandler med gjennom tjenestene; forutsatt imidlertid at Health Insider forbeholder seg retten, uten å ha en forpliktelse, til å mekle i slike tvister. Du samtykker i at Health Insider ikke er ansvarlig eller har erstatningsansvar for noe som følge av slike interaksjoner.

3.2. Health Insiders Eiendeler kan inneholde brukerinnhold som stammer fra andre brukere. Health Insider er ikke ansvarlig for og kontrollerer ikke brukerinnhold. Health Insider har ingen forpliktelse til å gjennomgå eller overvåke, og godkjenner, støtter eller gir ingen framstillinger eller garantier med hensyn til brukerinnhold. Du benytter alt brukerinnhold og samhandler med andre brukere på egen risiko.

4. TILBAKEMELDING

4.1. Du samtykker i at innsending av ideer, forslag, dokumenter og/eller forslag til Health Insider (“TILBAKEMELDING”) gjøres på egen risiko, og at Health Insider ikke har noen forpliktelser (inkludert, men ikke begrenset til konfidensialitet) med hensyn til slik tilbakemelding. Du framstiller og garanterer at du har alle nødvendige rettigheter for å sende tilbakemeldingen. Du gir herved Health Insider en fullt betalt, royaltyfri, evigvarende, ugjenkallelig, global, ikke-eksklusiv og fullt underlisensierbar rett og lisens til å bruke, duplisere, utføre, vise, distribuere, tilpasse, modifisere, omformatere, opprette avledede verk av, og på annen måte kommersielt eller ikke-kommersielt utnytte på noen måte, enhver tilbakemelding, i forbindelse med drift og vedlikehold av Health Insiders eiendeler.

5. AFFILIATE-ANNONSERING

5.1. Dette nettstedet kan inneholde diverse reklame og sponset materiale, affiliate-lenker. Hvis du ønsker å annonsere gjennom dette nettstedet kan du sende inn forespørselen din her: LINK

5.2. En av måtene denne nettsiden tjener penger til fortsatt drift er gjennom å vise affiliate-lenker på nettstedet som fører deg til andre nettsteder. Vårt nettsted kan motta en økonomisk kompensasjon når du trykker på lenkene eller foretar et kjøp på de annonserte nettstedene. Når du trykker på en affiliate-lenke kan vi spore at denne lenken ble trykket på på vår nettside. I tilfelle du velger å foreta et kjøp etter å ha trykket på en slik affiliate-lenke, ber vi deg vennligst om å lese nøye gjennom tilbudene og sjekke brukervilkårene på slike nettsteder før du foretar et kjøp. Eieren av denne nettsiden (oss) tar ikke noe ansvar for innholdet i slike lenker og materiale, dette ansvaret ligger ene og alene hos den aktuelle annonsør og/eller sponsor. I tilfelle slikt innhold inneholder materiale som er ulovlig eller ukorrekt, skal alle krav rettes direkte til annonsørene eller sponsorene. De skal alltid, i alle tilfeller, holdes ansvarlig.

6. PERSONVERN

6.1. Behandlingen av dine personopplysninger er underlagt personvernerklæringen. Det anbefales at du skriver ut og oppbevarer en kopi av personvernerklæringen sammen med disse vilkårene.

7. MEDISINSK ANSVARSFRASKRIVELSE

7.1. Alt innhold på eller som på annen måte er tilgjengelig via Health Insider-nettstedet, inkludert tekst, grafikk, bilder og informasjon er kun til generelle informasjonsformål og bør ikke stoles på for medisinske eller personlige råd. Informasjonen som gis på nettstedet vårt er ikke ment å være en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Aldri neglisjer profesjonelle medisinske råd og anbefalinger, eller utsett å søke medisinsk behandling på bakgrunn av noe du har lest på Health Insiders nettsider.

7.2. Medisinsk informasjon og forskning er i stadig utvikling. Health Insider gir ingen framstilling og påtar seg intet ansvar for nøyaktigheten av informasjonen på eller som på annen måte er tilgjengelig via denne nettsiden, og slik informasjon kan endres uten varsel. Du oppfordres til å få bekreftet all informasjon innhentet fra eller via denne nettsiden med andre kilder, og til å drøfte all informasjon om enhver medisinsk tilstand eller behandling med legen din.

7.3. Health Insider anbefaler, støtter eller gir ingen fremstillinger om effektiviteten, hensiktsmessigheten eller egnetheten til noen tester, dietter, produkter, prosedyrer, behandlinger, tjenester, attester, meninger, helsepersonell eller annen informasjon som er eller er tilgjengelig via dette nettstedet. Health Insider er ikke ansvarlig for råd, behandlingsforløp, diagnose eller annen informasjon eller produkter som du får tak i gjennom dette nettstedet.

7.4. Du bør ikke neglisjere medisinske råd eller utsette å besøke helsepersonell på bakgrunn av noe du leser på Health Insider-nettstedet eller på andre kommunikasjonskanaler.

8. ERSTATNING

8.1. Du vil holde Health Insider, dets tilknyttede selskaper, ledere, direktører, ansatte, agenter, juridiske representanter, lisensgivere, datterselskaper, fellesforetak og leverandører skadesløse fra ethvert krav eller fordring, inkludert akseptable advokathonorarer, fremsatt av en tredjepart på bakgrunn av eller som følge av at du har brutt Brukervilkårene eller bruk av Tjenestene, eller at du har brutt en lov eller rettighetene til en tredjepart i forbindelse med ditt brudd på disse Brukervilkårene eller bruken av Tjenestene.

9. FRASKRIVELSE AV GARANTIER

9.1. DU FORSTÅR OG SAMTYKKER UTTRYKKELIG AT, I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, DIN BRUK AV HEALTH INSIDERS EIENDELER ER PÅ DIN EGEN RISIKO, OG HEALTH INSIDERS EIENDELER LEVERES “SOM DE ER” OG “I DEN GRAD DE ER TILGJENGELIG”, MED ALLE FEIL. HEALTH INSIDER GIR INGEN GARANTI, FRAMSTILLING ELLER VILKÅR OM AT: (1) HEALTH INSIDER EIENDELER OPPFYLLER DINE KRAV; (2) DIN BRUK AV HEALTH INSIDERS EIENDELER VIL VÆRE UAVBRUTT, LEVERT I TIDE, SIKKER ELLER FEILFRI; ELLER (3) AT EVENTUELLE FEIL I HEALTH INSIDERS EIENDELER VIL BLI RETTET. HEALTH INSIDER FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER, FRAMSTILLINGER OG VILKÅR AV ETHVERT SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE IMPLISITTE GARANTIER ELLER VILKÅR FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL OG FRITT FOR KRENKELSE.

10. ANSVARSBEGRENSNING

10.1. I DET FULLE OMFANG AV GJELDENDE LOV, FORSTÅR OG SAMTYKKER DU I AT INGEN HEALTH INSIDER PARTER UNDER NOEN OMSTENDIGHET SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPLARISKE ELLER FØLGESKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED HEALTH INSIDERS EIENDELER ELLER NOE SKADE SOM FØLGE AV TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, UAVHENGIG AV OM HEALTH INSIDER HAR BLITT VARSLET OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, ELLER FOR EVENTUELLE PERSONLIGE- ELLER KROPPSSKADER ELLER MENTALE PLAGER SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED BRUKERVILKÅRENE, UAVHENGIG AV TEORI ELLER ANSVAR, SOM FØLGE AV: (1) BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE HEALTH INSIDERS EIENDELER ELLER (2) ALLE ANDRE ANDRE TEMA KNYTTET TIL HEALTH INSIDERS EIENDELER, ENTEN BASERT PÅ GARANTI, OPPHAVSRETT, KONTRAKT, KRENKING (INKLUDERT SKJØDESLØSHET) PRODUKTBEGRENSNING ELLER ENHVER ANNEN JURIDISK TEORI. I DET FULLE OMFANG SOM TILLATT UNDER GJELDENDE LOV, SKAL VÅRT SAMLEDE KUMULATIVE ANSVAR OVERFOR DEG SOM HAR SITT OPPHAV I, ELLER ER RELATERT TIL HEALTH INSIDERS EIENDELER SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHET OVERSTIGE ETT HUNDRE DOLLAR ($100). DU OG HEALTH INSIDER SAMTYKKER I AT ENHVER ÅRSAK TIL HANDLING SOM HAR SITT OPPHAV I ELLER ER RELATERT TIL BRUKERVILKÅRENE, HEALTH INSIDERS EIENDELER ELLER INNHOLD TILGJENGELIG PÅ HEALTH INSIDERS EIENDELER MÅ BEGYNNE INNEN ETT (1) ÅR ETTER AT ÅRSAKEN TIL HANDLINGEN PÅLØPER. HVIS IKKE VIL EN SLIK ÅRSAK TIL HANDLING BLI PERMANENT AVVIST. BEGRENSNINGENE FOR SKADER SOM ER ANGITT OVENFOR ER GRUNNLEGGENDE ELEMENTER I AVTALEN MELLOM HEALTH INSIDER OG DEG.

11. TVISTER

11.1. Vennligst les denne voldgiftsavtalen nøye. Det utgjør en del av kontrakten din med Health Insider og påvirker dine rettigheter. Den inneholder prosedyrer for OBLIGATORISK BINDENDE VOLDGIFT OG FRASKRIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL.

11.2. Forutenom tvister som kvalifiserer for domstoler som håndtere mindre alvorlige saker, vil alle tvister som har sitt opphav i eller er relatert til disse Brukervilkårene eller ethvert aspekt av forholdet mellom oss og deg, enten det er basert på kontrakt, krenking, lov, bedrageri, uriktig fremstilling eller annen juridisk teori, løses gjennom endelig og bindende voldgift for en nøytral voldgiftsdommer i stedet for i en domstol av en dommer eller jury. Du og Health Insider samtykker i at du og Health Insider gir avkall på retten til rettssak foran en jury. Slike tvister inkluderer, uten begrensning, tvister som har sitt opphav i eller er relatert til tolkning eller anvendelse av denne voldgiftsavtalen, inkludert håndhevbarheten, gjenkallelsen eller gyldigheten av voldgiftsavtalen eller noen del av voldgiftsavtalen. Alle slike saker skal avgjøres av en voldgiftsdommer og ikke av en domstol eller dommer.

11.3. Du godtar at enhver voldgift under Brukervilkårene vil finne sted på individuell basis; gruppevoldgift og gruppesøksmål er ikke tillatt, og Klienten gir avkall på enhver rett til å delta i et gruppesøksmål.

11.4. Du kan avslå denne avtalen om voldgift ved å sende en e-post til [email protected] med ditt fornavn, etternavn og adresse innen tretti (30) dager etter at du godtar denne avtalen for voldgift, med en erklæring om at du avslår denne voldgiftsavtalen.

11.5. Voldgiften vil bli administrert av American Arbitration Association i henhold til Consumer Arbitration Rules, slik satt i denne avtalen. The Consumer Arbitration Rules (regler for voldgift for forbrukere) er tilgjengelige online på https://www.adr.org/consumer. En voldgiftsdommer vil, hvis det skal gjøres, gjennomføre høringer ved telefonkonferanse eller videokonferanse snarere enn ved personlig oppmøte, med mindre voldgiftsdommeren på forespørsel fra deg eller oss beslutter at en personlig høring er mer passende. Ved personlig oppmøte vil dette bli holdt på et sted som anses som rimelig praktisk for begge parter med behørig hensyn til partenes evne til å reise og andre relevante omstendigheter. Hvis partene ikke blir enige om et sted bør en slik avgjørelse tas av AAA eller av voldgiftsdommeren. Voldgiftsdommerens avgjørelse vil følge vilkårene i disse Brukervilkårene og vil være endelig og bindende. Voldgiftsdommeren har fullmakt til å tildele midlertidig, provisoriske eller permanent rettslig forføyning eller forføyninger som forutsetter spesifikk oppfyllelse av denne avtalen, men kun i den grad det er nødvendig for å gi rettslig lettelse berettiget av det enkelte kravet overfor voldgiftsdommeren. Avgjørelsen som blir avsagt av voldgiftsdommeren kan bekreftes og håndheves i enhver juridisk domstol. Til tross for alt foregående, vil ingenting i disse Vilkårene hindre deg i å rette saker til til føderale, statlige eller lokale byråer, og hvis loven tillater det, kan de gi deg bistand mot oss.

12. GENERELLE BESTEMMELSER

12.1. GJELDENDE LOV. Disse vilkårene er underlagt gjeldende lover i Texas, uten hensyn til dets prinsipper om lovkonflikter. Lovene er gjeldende uavhengig av hvor du oppholder deg.

12.2. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON. Kommunikasjonen mellom deg og Health Insider foregår ved elektroniske midler, enten du besøker Health Insiders Eiendeler, sender Health Insider e-post, om Health Insider legger ut meldinger på Health Insiders eiendeler eller kommuniserer med deg via e-post. For kontraktsmessige formål, (1) samtykker du til å motta kommunikasjon fra Health Insider i elektronisk form; og (2) godta at alle brukervilkår, avtaler, merknader, avsløringer og annen kommunikasjon som Health Insider gir deg elektronisk, tilfredsstiller alle juridiske krav som slik kommunikasjon ville måtte tilfredsstille hvis den skulle være skriftlig. Det foregående påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter. Du kan be om en kopi av denne avtalen eller andre kontraktsdokumenter ved å kontakte oss på [email protected]. Du, Kunden, kan også kontakte oss når som helst ved å sende en melding til [email protected].

12.3. OPPDRAG. Brukervilkårene, og dine rettigheter og forpliktelser i henhold til disse, kan ikke tildeles, gir til en underkontraktør, delegeres eller på annen måte overføres av deg uten Health Insiders skriftlige forhåndssamtykke, og enhver forsøk på tildeling, underkontrakt, delegering eller overføring i strid med det foregående vil være ugyldig.

12.4. FORCE MAJEURE. Health Insider skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller brudd på å utføre resultater som følge av hendelser utenfor dens rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, krigshandlinger, terrorisme, opptøyer, blokader, handlinger fra sivile eller militære myndigheter, brann, flom, ulykker, streik eller mangel på transport, drivstoff, energi, arbeidskraft eller materialer.

12.5. OVERHOLDELSE. Hvis du mener at Health Insider ikke har overholdt Brukervilkårene, vennligst kontakt Health Insider ved å sende oss en e-post på e-postadressen [email protected]. Vi vil gjøre vårt beste for å svare på dine henvendelser. Hvis du føler at klagen din har blitt behandlet ufullstendig ønsker vi at du gir oss beskjed slik at vi kan undersøke saken videre.

12.6. FRASKRIVELSE. Enhver fraskrivelse eller unnlatelse av å håndheve en bestemmelse i Brukervilkårene vil ikke bli ansett som en fraskrivelse av noen annen bestemmelse eller av en slik bestemmelse ved noen annen anledning.

12.7. ADSKILLELIGHET. Hvis en domstol med kompetent jurisdiksjon finner deler av disse Brukervilkårene å være ugyldig, ulovlig eller ikke håndhevbar, skal den aktuelle delen separeres fra resten av vilkårene, som skal fortsette å være gyldige og håndhevbare i den fulle utstrekning loven tillater.

12.8. HELE AVTALEN. Brukervilkårene er den endelige, fullstendige og eksklusive avtalen mellom partene med hensyn til emnet omtalt, og erstatter og forener alle tidligere diskusjoner mellom partene med hensyn til emnet.

VED Å BESØKE ELLER BENYTTE TJENESTENE SAMTYKKER DU HERVED I AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DISSE BRUKERVILKÅRENE, OG AT DU GODTAR Å VÆRE BUNDET AV DE.