Commissions may be earned on purchases made through links. Learn More.
Home Tilleggsinformasjon

Tilleggsinformasjon

Ansvarsfraskrivelse

Alt innhold på eller tilgjengelig via nettstedet Health Insider, inkludert tekst, grafikk, bilder og informasjon, er kun til generelle informasjonsformål og skal ikke betraktes som medisinske eller personlige råd. Informasjonen tilgjengelig på nettstedet vårt er ikke ment å være en erstatning for profesjonell medisinsk rådgivning, diagnose eller behandling. Aldri ignorer profesjonelle medisinske råd eller utsett å søke medisinsk behandling på grunnlag av noe du har lest på nettsidene til Health Insider.

Medisinsk informasjon og forskning er i stadig utvikling. Health Insider representerer ikke og påtar seg ingen ansvar for påliteligheten til informasjonen som finnes på eller er tilgjengelig via denne nettsiden og all informasjon kan endres uten varsel. Du oppfordres til å bekrefte all informasjon innhentet fra eller via denne nettsiden med andre kilder, samt til å drøfte all informasjon vedrørende enhver medisinsk tilstand eller behandling med legen din. 

Health Insider vil hverken anbefale, støtte eller gir noen representasjon vedrørende effektiviteten, hensiktsmessigheten eller egnetheten til noen spesifikke tester, dietter, produkter, prosedyrer, behandlinger, tjenester, attester, meninger, helsepersonell eller annen informasjon som kan finnes på eller er tilgjengelig via denne nettsiden. Health Insider er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for råd, behandlingsforløp, diagnose, annen informasjon eller produkter du får via denne nettsiden.