Vi kan motta provisjon på kjøp som gjøres via lenker på sidene våre. Lær mer.
Home Personvernerklæring

Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen vil vi, Health Insider («Selskap», «vi», «oss» eller «vår»), forklare hvordan vi håndterer dine personlige data når du besøker nettstedet vårt, bruker mobil-appene våre, kontakter oss gjennom våre offisielle sosiale mediesider eller e-post og/eller bruker tjenestene våre.

Vi vil be deg om å samtykke til vår bruk av informasjonskapsler i samsvar med vilkårene i denne kunngjøringen når du første gang besøker nettstedet vårt.

I denne kunngjøringen finner du svarene på følgende spørsmål:

 • hvordan vi bruker dataene dine;
 • når vi gir dine data til andre;
 • hvor lenge vi lagrer dataene dine;
 • hva er vår markedsføringspolitikk;
 • hvilke rettigheter du har relatert til personopplysninger;
 • hvordan vi bruker informasjonskapsler;
 • andre problemer du bør ta hensyn til.

I tilfelle henvendelser, eller hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene dine angitt i denne kunngjøringen, kan du sende inn slike henvendelser og forespørsler ved hjelp av informasjonen angitt på kontakt sidene våre.

Du kan også kontakte oss angående alle personvern-relaterte problemer via e-post: [email protected]

Alle definisjoner som brukes i disse retningslinjer for personvern har samme betydning som foreskrevet i Selskapets Generelle Vilkår og Betingelser, med mindre annet er uttrykkelig angitt i disse retningslinjer for personvern. Disse retningslinjer for personvern utgjør en integrert del av Selskapets Generelle Vilkår og Betingelser.

I tilfelle disse retningslinjer for personvern er oversatt til andre språk, og hvis det er forskjeller mellom den engelske versjonen og slik oversettelse, skal den engelske versjonen være gjeldende, med mindre annet er gitt.

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Denne delen inneholder følgende informasjon:

 • kategorier av personopplysninger som vi behandler;
 • ved tilfeller av personopplysninger som vi ikke har fått direkte fra deg, kilden og spesifikke kategorier av disse dataene;
 • formålene vi kan behandle dine personopplysninger for;
 • rettslige grunnlag for behandlingen.

Vi behandler kontodataene dine («kontodata»). Kontodataene kan inneholde navn og e-postadresse, telefonnummer og andre data du oppgir mens du registrerer deg, samt kjøpshistorikk. Vi innhenter slike data direkte fra deg. Vi behandler kontodata med det formål å drifte nettstedet vårt, tilby våre tjenester, sikre sikkerheten til nettstedet og tjenestene våre, og kommunisere med deg. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å ta skritt på din forespørsel for å inngå en slik kontrakt så vel som vår legitime interesse, nemlig overvåking og forbedring av nettstedet og tjenestene våre.

Vi behandler informasjon relatert til levering av tjenester av oss til deg («tjenestedata»). Tjenestedataene kan omfatte kontaktinformasjonen din (for eksempel e-postadressen din), bankkonto- og transaksjonsdetaljer samt annen informasjon du gir oss mens du fyller ut de relevante spørreskjemaene (slik som private personopplysninger relatert til helsen din, i tilfelle slike data er nødvendige for å tilby den aktuelle tjenesten). Tjenestedataene blir behandlet for å levere varer og tilby tjenester samt føre korrekt oversikt over disse transaksjonene. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er utførelsen av en kontrakt mellom deg og oss og/eller å ta skritt på din forespørsel for å inngå en slik kontrakt og våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten vår. I tilfelle sensitive personopplysninger, relatert til din helse, er det juridiske grunnlaget for behandling din eksplisitte samtykke.

Vi kan behandle informasjon som du gir oss i den hensikt å abonnere på e-postmeldingene og nyhetsbrevene («meldingsdata»). Meldingsdataene blir behandlet for å sende deg relevante meldinger og nyhetsbrev. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke. Hvis vi allerede har solgt varer eller tilbudt tjenester for deg via vår hjemmeside og/eller apper, og du ikke motsetter deg, kan vi også behandle meldingsdata på grunnlag av vår berettiget interesse, nemlig å forsøke opprettholde og forbedre kundeforholdet.

Vi kan behandle informasjon relatert til all kommunikasjon som du sender til oss («korrespondansedata»). Korrespondansedataene kan inkludere kommunikasjonsinnhold og metadata knyttet til kommunikasjonen. Korrespondansedataene blir behandlet med tanke på kommunikasjon med deg og journalføring. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig administrasjon av nettstedet og virksomheten vår, som sikrer enhetlig konsultasjonspraksis av høy kvalitet og for å undersøke tvister mellom deg og våre ansatte.

Vi kan behandle informasjon om din bruk av nettstedet vårt og/eller appene så vel som på enheten din («enhetsdata») når du surfer på nettstedet vårt eller bruker appene våre. Enhetsdata kan omfatte IP-adresse, geografisk beliggenhet, nettleser og versjon, operativsystem, enhet, skjermoppløsning og (i tilfelle du samtykker i å dele slike) dine posisjonsdata samt informasjon om bruken av nettstedet og appene våre (dvs. henvisningskilde, lengde på besøk, sidevisninger og navigasjonsstier på nettstedet, samt informasjon om tidspunktet, frekvensen og mønsteret for tjenestebruken din). Vi innhenter slike data gjennom bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier. Enhetsdata blir behandlet for å forbedre appene og nettstedet, så vel som for å angi standardalternativer. Vi bruker også slike data for å få en bedre forståelse av hvordan du bruker nettstedet og tjenestene våre, samt for å sikre både nettstedet og appene. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse, nemlig riktig administrasjon av nettstedet, appene og virksomheten vår.

Vi kan behandle alle dine personopplysninger som er identifisert i denne kunngjøringen der det er nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar av rettslige krav, enten i rettsforhandlinger eller i en administrativ eller utenrettslig prosedyre. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig beskyttelse og påstand om våre juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres juridiske rettigheter.

Vi kan behandle alle dine personopplysninger som er identifisert i denne kunngjøringen der det er nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risiko eller innhente profesjonell rådgivning. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig riktig beskyttelse av vår virksomhet mot risiko.

I tillegg til de spesifikke formålene vi kan behandle dine personopplysninger beskrevet i denne seksjonen, kan vi også behandle alle dine personopplysninger der slik behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller en annen nøytral persons vitale interesser.