Możemy uzyskać prowizję, dzięki zakupom dokonanym poprzez linki. Dowiedz się więcej.
Home Polityka prywatności

Polityka prywatności

W niniejszej Polityce prywatności my, Health Insider („Firma”, „my”, „nas” lub „nasz”), wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystasz z naszych aplikacji, kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszych oficjalnych stron w mediach społecznościowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub gdy korzystasz z naszych usług.

Poprosimy Cię o wyrażenie zgody na wykorzystywanie przez nas plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej Polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej.

Znajdziesz tu odpowiedzi na następujące pytania:

  • w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane, 
  • kiedy przekazujemy Twoje dane stronom trzecim, 
  • jak długo przechowujemy Twoje dane, 
  • jaka jest nasza polityka marketingowa, 
  • jakie są Twoje prawa związane z danymi osobowymi, 
  • w jaki sposób korzystamy z plików cookie 

oraz inne kwestie, które należy wziąć pod uwagę.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub jeśli chcesz skorzystać z jakichkolwiek praw przewidzianych w niniejszej Polityce, możesz wystąpić z takim wnioskiem, korzystając ze środków wymienionych w sekcji Kontakty.

Możesz również skontaktować się z nami w sprawie wszelkich kwestii związanych z prywatnością, wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]

Wszystkie definicje użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak określono to w Ogólnych warunkach firmy, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Ogólnych warunków firmy.

W przypadku, gdy niniejsza Polityka prywatności zostanie przetłumaczona na inne języki i jeśli istnieją różnice między wersją angielską a takim tłumaczeniem, wersja angielska będzie rozstrzygająca, chyba że postanowiono inaczej.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Niniejsza sekcja zawiera następujące informacje:

  • kategorie przetwarzanych przez nas danych osobowych, 
  • w przypadku danych osobowych, których nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie – źródła pochodzenia i określone kategorie tych danych, 
  • cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe, 
  • podstawy prawne przetwarzania danych.

Przetwarzamy dane Twojego konta („dane konta”). Dane konta mogą obejmować Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer telefonu i inne dane podane podczas rejestracji, a także Twoją historię zakupów. Takie dane pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie. Przetwarzamy dane konta w celu obsługi naszej strony internetowej, świadczenia naszych usług, zapewnienia bezpieczeństwa naszej strony internetowej i usług oraz komunikacji z Użytkownikiem. Podstawą prawną tego przetwarzania jest umowa zawarta między Użytkownikiem a nami i/lub podjęcie kroków, na bezpośrednią prośbę Użytkownika, w celu zawarcia takiej umowy, a także nasz prawnie uzasadniony interes, a mianowicie monitorowanie i ulepszanie naszej strony internetowej oraz usług.

Przetwarzamy informacje związane ze świadczeniem przez nas usług na rzecz Użytkownika („dane usługi”). Dane usługi mogą obejmować dane kontaktowe (takie jak Twój adres e-mail), dane konta bankowego i transakcji, a także inne informacje, które przekazujesz nam podczas wypełniania odpowiednich kwestionariuszy (mogą one obejmować wrażliwe dane osobowe związane z Twoim zdrowiem, jeśli takie dane są niezbędne do świadczenia odpowiedniej usługi). Dane usługi są przetwarzane w celu dostarczania towarów i świadczenia usług, a także w celu prowadzenia prawidłowej ewidencji tych transakcji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest umowa zawarta między Użytkownikiem a nami i/lub podjęcie kroków, na prośbę Użytkownika, w celu zawarcia takiej umowy, a także nasz prawnie uzasadniony interes, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością. W przypadku wrażliwych danych osobowych związanych z Twoim zdrowiem, podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja wyraźna zgoda.

Możemy przetwarzać informacje, które nam przekazujesz, w celu subskrypcji naszych wiadomości e-mail i newsletterów („dane wiadomości”). Dane wiadomości są przetwarzane w celu wysyłania Ci odpowiednich wiadomości i newsletterów. Podstawą prawną tego przetwarzania jest Twoja zgoda. Ponadto, jeśli jesteś naszym klientem, który już dokonał zakupu naszych produktów lub korzystał z naszych usług za pośrednictwem naszej strony internetowej i/lub aplikacji, i w przypadku braku sprzeciwu z Twojej strony, możemy również przetwarzać dane wiadomości na podstawie naszego uzasadnionego interesu, a mianowicie dążenia do utrzymania i poprawy relacji z klientami.

Możemy przetwarzać informacje związane z wszelką komunikacją, jaką do nas wysyłasz („dane korespondencji”). Dane korespondencji mogą obejmować treść komunikacji i metadane związane z komunikacją. Dane korespondencji są przetwarzane w celu komunikacji z Tobą oraz w celu prowadzenia dokumentacji. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie właściwe administrowanie naszą stroną internetową i działalnością, zapewnienie jednolitej i wysokiej jakości praktyki konsultacyjnej oraz badanie sporów między Tobą a naszymi pracownikami.

Możemy przetwarzać informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej i/lub aplikacji oraz informacje dotyczące Twojego urządzenia („dane urządzenia”) podczas przeglądania przez Ciebie naszej strony internetowej lub korzystania z naszych aplikacji. Dane urządzenia mogą obejmować adres IP, lokalizację geograficzną, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, typ urządzenia, rozdzielczość ekranu i (w przypadku zgody na takie udostępnienie) dane o Twojej lokalizacji, a także informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej i z naszych aplikacji (tj. źródło odesłania, długość wizyty, wyświetlenia strony i ścieżki nawigacji w witrynie, jak również informacje o czasie, częstotliwości i wzorcu korzystania z usługi). Uzyskujemy takie dane za pomocą plików cookie i podobnych technologii. Dane urządzenia są przetwarzane w celu ulepszenia aplikacji i strony internetowej, a także w celu ustawienia opcji domyślnych. Takie dane wykorzystujemy również, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej i usług, a także w celu zabezpieczenia zarówno strony internetowej, jak i aplikacji. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, a mianowicie właściwe zarządzanie naszą stroną internetową, aplikacjami i działalnością.

Możemy przetwarzać wszelkie dane osobowe określone w niniejszej Polityce, jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, zarówno w postępowaniu sądowym, jak i w postępowaniu administracyjnym lub pozasądowym. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie ochrona i dochodzenie naszych praw, Twoich praw i praw innych osób.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe określone w niniejszej Polityce, jeśli jest to konieczne do celów uzyskania lub utrzymania ochrony ubezpieczeniowej, zarządzania ryzykiem lub uzyskania profesjonalnej porady. Podstawą prawną tego przetwarzania są nasze prawnie uzasadnione interesy, a mianowicie właściwa ochrona naszej działalności przed ryzykiem.

Oprócz konkretnych celów, dla których możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, określonych w niniejszej Sekcji, możemy również przetwarzać dowolne z Twoich danych osobowych, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne dla spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, lub w celu ochrony Twoich istotnych interesów lub istotnych interesów innej osoby fizycznej.