Bağlantılar aracılığıyla yapılan satın almalarda kazanılan komisyon. Daha Fazla Bilgi Edinin.
Home Gi̇zli̇li̇k Poli̇ti̇kasi

Gi̇zli̇li̇k Poli̇ti̇kasi

Bu gizlilik politikasında Health Insider (“biz”) olarak, https://healthinsider.news/ web sitemizi ziyaret ettiğinizde, web sitesi veya e-posta yoluyla bizimle iletişime geçtiğinizde kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi açıklıyoruz.

Bu bildirimde verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin bilgiler bulacaksınız. Tarafımızdan toplanan tüm kişisel veriler, Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası (“CCPA”), 2016/679 sayılı AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) ve kişisel verilerinizin korunmasını düzenleyen diğer yasal düzenlemelere uygun olarak işlenirler.

Web sitemizi ilk ziyaret ettiğinizde, bu bildirimin şartlarına uygun olarak çerez kullanımımıza izin vermenizi isteyeceğiz.

Bu bildirimde sağlanan haklarınızdan herhangi birini kullanmak istemeniz durumunda, bu tür soru ve taleplerinizi [email protected] e-posta adresine gönderebilirsiniz.

KULLANDIĞIMIZ KİŞİSEL VERİLER

Verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işleriz:

 1. E-posta mesajlarımıza ve haber bültenlerimize abone olmak amacıyla bize sağladığınız bilgileri (“mesajlaşma verilerini”) işleyebiliriz. Mesajlaşma verileri, size ilgili mesajları ve haber bültenlerini göndermek amacıyla işlenmektedir. Bu veri işleme amacının yasal dayanağı sizin rızanızdır. Onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
 2. Bize gönderdiğiniz herhangi bir iletişimle ilgili bilgileri (“yazışma verilerini”) işleyebiliriz. Yazışma verileri, iletişim içeriğini ve iletişimle ilişkili meta veriyi içerebilir. Yazışma verileri sizinle iletişim kurmak ve kayıt tutmak amacıyla işlenmektedir. Bu işlemenin yasal dayanağı sizin rızanız ve/veya bazı durumlarda web sitemizin ve işimizin düzgün bir şekilde yönetilmesi ve sizinle çalışanlarımız arasındaki anlaşmazlıkların araştırılması gibi meşru menfaatlerimizdir.
 3. Web sitemize göz atarken web sitemizi kullanımınıza ve cihazınıza ilişkin bilgileri (“cihaz verilerini”) işleyebiliriz. Cihaz verileri IP adresi, coğrafi konum, tarayıcı türü ve sürümü, işletim sistemi, cihaz türü, ekran çözünürlüğü ve (bunları paylaşmayı kabul etmeniz durumunda) konum verilerinizin yanı sıra web sitemizin kullanımına ilişkin bilgileri (yani yönlendirme kaynağı, ziyaret süresi, sayfa görüntülemeleri ve web sitesinde gezinme yollarının yanı sıra hizmet kullanımınızın zamanlaması, sıklığı ve düzeni hakkında bilgiler) içerebilirler. Bu tür verileri çerez ve benzeri teknolojiler kullanarak elde ediyoruz. Cihaz verileri, web sitesini geliştirmek ve varsayılan seçenekleri ayarlamak için işlenmektedir. Bu verileri ayrıca web sitemizi nasıl kullandığınızı daha iyi anlamak ve web sitesinin güvenliğini sağlamak için de kullanırız. Bu işlemenin yasal dayanağı sizin izninizdir. Onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilirsiniz.
 4. Bu bildirimde tanımlanan kişisel verilerinizden herhangi birini, yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekli olduğu durumlarda işleyebiliriz. Bu işlemenin yasal dayanağı meşru menfaatlerimizdir, yani yasal haklarımızın, sizin yasal haklarınızın ve başkalarının yasal haklarının korunması ve savunulmasıdır.

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA SÜRELERİ

Herhangi bir amaç için işlediğimiz kişisel verileriniz, bu amaç için gerekli olandan daha uzun süre saklanmayacaktır. Her durumda, şu süreden daha uzun muhafaza edilmeyecektir:

 1. mesajlaşma verileri, onayınızı daha önce geri çekmediğiniz sürece, onayın verilmesini takiben 2 (iki) yıldan uzun süre saklanmayacaktır;
 2. iletişim verileri, onayınızı daha önce geri çekmediğiniz sürece, söz konusu iletişimin sona ermesini takiben 6 (altı) aydan daha uzun süre saklanmayacaktır.
 3. cihaz verileri, onayınızı daha önce geri çekmediğiniz sürece, onayınızın verilmesini takiben en fazla 2 (iki) yıl süreyle saklanacaktır.

Geçerli saklama süresinin bitiminden sonra veya talebiniz üzerine kişisel veriler erişilemez şekilde silinir.

Bu bölümün diğer hükümlerine bakılmaksızın, kişisel verilerinizi, tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğe uymak için gerekli olduğu durumlarda saklayabiliriz.

HAKLARINIZ

Veri koruma kanunu kapsamındaki başlıca haklarınız şunlardır:

 • kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgilendirilme hakkı;
 • veriye erişim hakkı;
 • düzeltme hakkı;
 • kişisel verilerinizi silme hakkı;
 • kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkı;
 • kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkı;
 • veri taşınabilirliği hakkı;
 • denetleme kurumuna şikayette bulunma hakkı;
 • onayı geri çekme hakkı;
 • ve profil oluşturma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı olarak alınan bir karara tabi olmamayı talep etme hakkı.

Veriye erişim hakkı. Kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimizi teyit etme ve işlediğimiz durumlarda belirli ek bilgilerle birlikte kişisel verilere erişim hakkına sahipsiniz. Bu ek bilgiler, işleme amaçlarının ayrıntılarını, ilgili kişisel veri kategorilerini ve kişisel verilerin alıcılarını içerirler. Başkalarının hak ve özgürlüklerinin etkilenmemesi koşuluyla, kişisel verilerinizin bir kopyasını size sunacağız.

Düzeltme hakkı. Hakkınızdaki yanlış kişisel verilerin düzeltilmesini ve işleme amaçları dikkate alınarak hakkınızdaki eksik kişisel verilerin tamamlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Bazı durumlarda kişisel verilerinizi silme hakkına sahipsiniz. Bu durumlar aşağıdakileri içerir: (i) kişisel verilerin toplandıkları veya başka bir şekilde işlendikleri amaçlarla ilgili olarak artık gerekli olmaması; (ii) rızaya dayalı işleme iznini geri çekmeniz ve verilerin işlenmesi için başka bir yasal dayanağın bulunmaması; (iii) geçerli veri koruma yasalarının belirli kuralları uyarınca işlemeye itiraz etmeniz; (iv) işlemenin doğrudan pazarlama amaçlı olması veya (v) kişisel verilerin yasa dışı bir şekilde işlenmiş olması. Ancak, silme hakkının istisnaları vardır. Bu istisnalar, işlemenin gerekli olduğu durumları içerir: (i) ifade ve bilgi özgürlüğü hakkını kullanmak için; (ii) yasal yükümlülüğümüze uymak için; veya (iii) yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için.

Bazı durumlarda kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtlama hakkına sahipsiniz. Bu durumlar şunlardır: (i) kişisel verilerin doğruluğuna itiraz etmeniz; (ii) işlemenin yasa dışı olması ancak silinmesine karşı çıkmanız; (iii) işleme amaçlarımız için kişisel verilere artık ihtiyacımız olmaması ancak yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için kişisel verilere ihtiyaç duymanız; ve (iv) işlemeye itiraz etmeniz ve bu itirazın doğrulanmasını beklemeniz. İşlemenin bu temelde kısıtlandığı durumlarda, kişisel verilerinizi saklamaya devam edebiliriz, ancak bu verileri yalnızca başka herhangi bir şekilde işleyeceğiz: (i) rızanızla; (ii) yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için; (iii) başka bir kişinin haklarının korunması için veya (iv) önemli kamu yararı nedenleriyle.

Kişisel verilerinizi özel durumunuzla ilgili gerekçelerle işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz, ancak yalnızca işlemenin yasal dayanağı, işlemenin aşağıdakiler için gerekli olduğu ölçüde: kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya tarafımızca veya üçüncü bir tarafça izlenen meşru menfaatlerin amaçları. Böyle bir itirazda bulunmanız halinde, kişisel bilgilerin işlenmesi için çıkarlarınızı, haklarınızı ve özgürlüklerinizi geçersiz kılan zorlayıcı meşru gerekçeler gösteremediğimiz veya işlemenin yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için olmadığı sürece kişisel bilgilerinizi işlemeyi durduracağız.

Kişisel verilerinizi doğrudan pazarlama amacıyla işlememize itiraz etme hakkına sahipsiniz (doğrudan pazarlama amacıyla profil oluşturma dahil). Böyle bir itirazda bulunursanız, kişisel verilerinizi bu amaçla işlemeye son vereceğiz.

Kamu yararı nedeniyle yürütülen bir görevin yerine getirilmesi için gerekli olmadıkça, kişisel verilerinizin bilimsel veya tarihi araştırma amaçları veya istatistiksel amaçlar için işlenmesine, özel durumunuzla ilgili gerekçelerle itiraz etme hakkına sahipsiniz.Veri taşınabilirliği hakkı. Kişisel verilerinizi işlememiz için yasal dayanak olduğu ölçüde:

 1. rıza; veya
 2. Sözleşmenin ifası veya bir sözleşmeye taraf olmadan önce talebiniz üzerine atılacak adımlar, bu tür bir sözleşmeye taraf olmak için gerekli, kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve bilgisayar ortamında okunabilir bir formatta bizden alma hakkına sahipsiniz. Ancak bu hak, başka kişilerin hak ve özgürlüklerini olumsuz etkileyeceği durumlarda geçerli değildir.

Kişisel bilgilerinizi işlememizin veri koruma yasalarını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, veri korumadan sorumlu bir denetim makamına şikayette bulunma konusunda yasal hakkınız vardır. Bunu, ikamet ettiğiniz, iş yerinizin bulunduğu veya iddia edilen ihlalin gerçekleştiği AB ülkesinde yapabilirsiniz.

Kişisel bilgilerinizi işlememizin yasal dayanağı onay olduğu ölçüde, bu onayı istediğiniz zaman iptal etme hakkına sahipsiniz. Bu iznin iptal edilmesi, iptalden önceki işlemenin yasallığını etkilemez.

Sizinle ilgili yasal etkiler doğuran veya benzer şekilde sizi önemli ölçüde etkileyen profil oluşturma da dahil olmak üzere yalnızca otomatik işlemeye dayalı olarak alınan kararlara tabi olmamayı talep etme hakkına sahipsiniz. Ancak, bu hakkın istisnaları vardır. Bu istisnalar, kararın: (i) sizinle aramızdaki bir sözleşmenin yapılması veya ifası için gerekli olduğu; (ii) tabi olduğumuz ve hak ve özgürlükleriniz ile meşru menfaatlerinizi korumak için uygun önlemleri de belirleyen AB veya AB üye devlet yasaları tarafından yetkilendirildiği; (iii) açık rızanıza dayandığı durumları içerir.

Burada belirtilen haklardan herhangi birini bizimle [email protected] e-posta adresinden iletişime geçerek kullanabilirsiniz. Bu tür sorulara, alındıktan sonra 1 ay içinde yanıt vermeyi taahhüt ediyoruz. Bu yanıt süresi, karmaşık veya çoklu talepler için 2 aya kadar uzatılabilir. Böyle bir uzatma durumunda sizi ayrıca bilgilendireceğiz.

PAZARLAMA

Önceden onayınızı alırsak, neler yaptığımızı bildirmek için sizinle e-posta yoluyla iletişime geçebiliriz. İstediğiniz zaman herhangi bir pazarlama iletisi almaktan vazgeçebilirsiniz.

ÇEREZLER

Web sitemizi ilk ziyaret ettiğinizde, bu bildirimin şartlarına uygun olarak çerezleri kullanmamıza izin vermenizi isteyeceğiz.

Çerezler, web sunucusu tarafından web tarayıcınıza gönderilen ve tarayıcı tarafından saklanan tanımlayıcı içeren küçük metin dosyalarıdır. Tanımlayıcı daha sonra tarayıcı sunucudan her sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilirler.

KULLANDIĞIMIZ ÇEREZLER

Web sitesinde teknik, analitik ve ticari çerezler kullanıyoruz:

 1. Teknik çerezler. Teknik çerezler web sitesinin işlevselliğini sağlayan çerezlerdir. Bu teknik çerezler, web sitesinin düzgün çalışması için gereklidir.
 2. Analitik çerezler. Analitik çerezler, web sitesini nasıl kullandığınız hakkında bilgi edinmeye yardımcı olan çerezlerdir. Web sitesini optimize etmemize ve geliştirmemize ve reklamların ve iletişimlerin etkinliğini anlamamıza yardımcı olurlar.
 3. Ticari çerezler. Biz ve üçüncü taraflar, gezinme davranışınıza dayalı olarak bizim ve üçüncü tarafların web sitelerinde kişiselleştirilmiş reklamlar göstermemizi sağlamak için ticari çerezler kullanırız. Web sitesinin üçüncü taraf web sitelerine, ürünlerine, hizmetlerine ve eklentilerine bağlantılar içerebileceğini lütfen unutmayın. Web sitesinde bulunan üçüncü taraf hizmetleri veya uygulamaları, ilgili üçüncü tarafın gizlilik politikasına tabidir ve üçüncü tarafa ait belgeye başvurmanız tavsiye edilir.

ÇEREZ YÖNETİMİ

Çoğu tarayıcı çerezleri almayı reddetmenize ve silmenize izin verir. Bunu yapmanın yöntemleri tarayıcıdan tarayıcıya ve sürümden sürüme değişir. Bununla birlikte, çerezlerin engellenmesi ve silinmesine ilişkin güncel bilgileri ilgili tarayıcının web sitesinde verilen bilgilerden edinebilirsiniz, örneğin Chrome; Firefox; Internet Explorer; Safari.

Tüm çerezlerin engellenmesi, birçok web sitesinin kullanılabilirliği üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacaktır.

Çerezleri engellerseniz, web sitemizdeki tüm özellikleri kullanamazsınız.

ÇOCUK VERİLERİ

Çocuklara ait herhangi bir veri toplamıyoruz. Web sitemiz 18 yaş üstü kişilere yöneliktir.

KALİFORNİYA TÜKETİCİLERİ / MUKİMLERİ İÇİN

Kaliforniya tüketicisi veya mukimi iseniz, bu gizlilik politikasında sağlanan bilgilere ek olarak, Kaliforniya Tüketici Gizliliği Yasası kapsamında size sağlanan ek haklara ve bilgilendirmelere sahip olabilirsiniz:

 1. Kişisel bilgileri doğrudan pazarlama amacıyla kasten satmıyor veya üçüncü taraflarla paylaşmıyoruz. Ancak, gelecekte bunu yaparsak, bilgilendirileceksiniz ve kişisel bilgilerin “satışından” vazgeçme hakkına sahip olacaksınız;
 2. Sizin adınıza topladığımız veya işlediğimiz kişisel bilgileri yalnızca bu gizlilik politikasında açıklanan amaçlar için saklayacak, kullanacak veya ifşa edeceğiz ve bu değişirse sizi bilgilendireceğiz.
 3. Haklarınızdan herhangi birini kullandığınızda ayrımcılığa maruz kalmama hakkına sahipsiniz.

Şu anda tarayıcı tarafından başlatılan Takip Etme sinyallerini tanımıyor veya bunlara yanıt vermiyoruz. Aşağıdaki tarayıcılar için etkinleştirme talimatları burada yer almaktadır: Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari, Opera.

GİZLİLİK POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Bu bildirimde yapılacak herhangi bir değişiklik web sitesinde yayınlanacak ve önemli değişiklikler olması durumunda, sizi e-posta yoluyla veya belirli bir durumda en uygun göreceğimiz diğer yollarla bilgilendirebiliriz.