Commissies kunnen verdiend worden bij aankopen via links. Lees meer.
Home Privacybeleid

Privacybeleid

In dit privacybeleid leggen wij, Health Insider (“we”), uit hoe we jouw persoonsgegevens behandelen wanneer je onze website https://healthinsider.news/ bezoekt, ons contacteert via de website of e-mail.

In deze kennisgeving vind je informatie over hoe we jouw gegevens verwerken. Al je persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de California Consumer Privacy Act (“CCPA”), de EU General Data Protection Regulation No. 2016/679 (de “GDPR”), en alle andere wettelijke handelingen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonlijke gegevens.

We zullen je vragen om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van deze kennisgeving wanneer je onze website voor de eerste keer bezoekt.In het geval dat je je rechten wilt uitoefenen, aangegeven in deze kennisgeving, dan kun je deze vragen en verzoeken verzenden per e-mail naar [email protected]

PERSOONSGEGEVENS DIE WE GEBRUIKEN

We verwerken je gegevens voor de volgende doeleinden:

 1. We kunnen informatie verwerken die je ons verstrekt met het doel om je in te schrijven voor onze e-mailberichten of nieuwsbrieven (“berichtgegevens”). De berichtgegevens worden verwerkt om je de relevante berichten en nieuwsbrieven te sturen. De wettelijke grond voor deze verwerking is jouw toestemming. Je kan je toestemming te allen tijde intrekken.
 2. We kunnen informatie verwerken met betrekking tot communicatie die je ons gestuurd hebt (“communicatiegegevens”). De communicatiegegevens kunnen de communicatie inhoud en metadata bevatten die geassocieerd worden met de communicatie. De communicatiegegevens worden verwerkt met het doel om te communiceren met jou en om de documentatie bij te houden. De wettelijke grond voor deze verwerking is jouw toestemming en/of, in sommige gevallen, onze legitieme belangen, namelijk de goede administratie van onze website en bedrijf, en om geschillen tussen jou en onze werknemers te onderzoeken.
 3. We kunnen informatie verwerken over jouw gebruik van onze website en op je toestel (“toestelgegevens”) wanneer je onze website bezoekt. Toestelgegevens kunnen een IP adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, toesteltype, schermresolutie en (als je akkoord gaat om het te delen) je locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website (i.e. referentiebron, lengte van bezoek, paginaweergaves en navigatiepaden van de website en informatie over het tijdstip, de regelmaat en het patroon van je dienstgebruik). We verkrijgen deze gegevens via het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. Toestelgegevens worden verwerkt om de website te verbeteren maar ook om standaardopties in te stellen. We gebruiken deze gegevens ook om een beter begrip te hebben over hoe je onze website gebruikt en om de website te beveiligen. De wettelijke grond voor deze verwerking is jouw toestemming. Je kan je toestemming te allen tijde intrekken.
 4. We may process any of your personal data identified in this notice where necessary for the establishment, exercise or defense of legal claims. The legal basis for this processing is our legitimate interests, namely the protection and assertion of our legal rights, your legal rights and the legal rights of others.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

Je persoonsgegevens die wij voor welk doel dan ook verwerken, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor dat doel. Ze worden in ieder geval niet langer bewaard dan:

 1. Berichtgegevens worden niet langer bewaard dan 2 (twee) jaar na het verlenen van toestemming, tenzij je respectievelijk je toestemming eerder intrekt;
 2. Correspondentiegegevens worden niet langer bewaard dan 6 (zes) maanden na het einde van een dergelijke communicatie, tenzij je je toestemming eerder intrekt.
 3. Toestelgegevens worden niet langer dan 2 (twee) jaar na het verlenen van je toestemming bewaard, tenzij je je toestemming eerder intrekt.

Na afloop van de toepasselijke bewaarperiode of op jouw verzoek worden persoonsgegevens onherroepelijk verwijderd.

Niettegenstaande de overige bepalingen van dit artikel kunnen wij jouw persoonsgegevens bewaren wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen.

JOUW RECHTEN

Je belangrijkste rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming zijn als volgt:

 • het recht om geïnformeerd te worden over de verwerking van persoonsgegevens;
 • het recht op toegang tot gegevens;
 • het recht op rectificatie;
 • het recht op verwijdering van je persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van de verwerking van je persoonsgegevens;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • het recht om toestemming in te trekken;
 • en het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering.

Het recht op toegang tot gegevens. Je hebt het recht om te weten of wij jouw persoonsgegevens verwerken en, indien wij dit doen, om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie. Deze aanvullende informatie omvat details over de doeleinden van de verwerking, de categorieën van betrokken persoonsgegevens en de ontvangers van de persoonsgegevens. Mits de rechten en vrijheden van anderen niet worden aangetast, zullen wij jou een kopie van je persoonsgegevens verstrekken.

Het recht op rectificatie. Je hebt het recht om eventuele onjuiste persoonsgegevens over jou te laten corrigeren en, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, eventuele onvolledige persoonsgegevens over jou te laten aanvullen.

In sommige gevallen heb je het recht om je persoonsgegevens te laten verwijderen. Deze omstandigheden omvatten onder andere: (i) de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt; (ii) je trekt je toestemming voor op toestemming gebaseerde verwerking in en er zijn geen andere wettelijke grondslagen om gegevens te verwerken; (iii) je maakt bezwaar tegen de verwerking volgens bepaalde regels van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; (iv) de verwerking is voor directe marketingdoeleinden; of (v) de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt. Er zijn echter uitzonderingen op het recht op verwijdering. Dergelijke uitzonderingen omvatten wanneer verwerking noodzakelijk is: (i) voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie; (ii) voor naleving van onze wettelijke verplichting; of (iii) voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens op gronden die verband houden met je specifieke situatie, maar alleen voor zover de wettelijke basis voor de verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor: de uitvoering van een taak in het algemeen belang of de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd. Als je bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van de persoonlijke informatie, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan je belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking nodig is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden (inclusief profilering voor directe marketingdoeleinden). Als je bezwaar maakt, zullen wij stoppen met het verwerken van je persoonlijke gegevens voor dit doel.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden op gronden die verband houden met jouw specifieke situatie, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang.
Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Voor zover de wettelijke basis voor de verwerking van je persoonlijke gegevens het volgende is:

 1. toestemming; of
 2. uitvoering van een overeenkomst of maatregelen die moeten worden genomen op jouw verzoek voordat een overeenkomst wordt gesloten, die noodzakelijk zijn om een dergelijke overeenkomst aan te gaan, heb je het recht om jouw persoonlijke gegevens van ons te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat. Dit recht is echter niet van toepassing indien dit de rechten en vrijheden van anderen zou aantasten.

Als je van mening bent dat onze verwerking van jouw persoonlijke informatie in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, heb je het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. Je kunt dit doen in de lidstaat van de EU waar je je gewone verblijfplaats hebt, je werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk.

Voor zover de wettelijke basis voor onze verwerking van jouw persoonlijke informatie toestemming is, heb je het recht om die toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Je hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, dat rechtsgevolgen voor je heeft of je op vergelijkbare wijze aanzienlijk treft. Er zijn echter uitzonderingen op dit recht. Dergelijke uitzonderingen zijn onder meer wanneer de beslissing: (i) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen jou en ons; (ii) is gemachtigd door EU- of EU-lidstaat recht waaraan wij onderworpen zijn en dat ook passende maatregelen bevat om je rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen; (iii) is gebaseerd op je uitdrukkelijke toestemming.

Je kunt een van de hierin vermelde rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail: [email protected]. Wij zullen binnen 1 maand na ontvangst van dergelijke verzoeken reageren. Deze termijn kan met 2 maanden worden verlengd voor complexe of meerdere verzoeken. In geval van een dergelijke verlenging zullen wij jou hiervan op de hoogte stellen.

MARKETING

Indien we jouw voorafgaande toestemming hebben, kunnen we contact met je opnemen via e-mail om je op de hoogte te stellen van onze activiteiten. Je kunt op gelijk welk moment ervoor kiezen om geen marketingcommunicatie meer te ontvangen.

COOKIES

Wanneer je voor het eerst onze website bezoekt, zullen wij je vragen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van deze melding.

Cookies zijn kleine tekstbestanden met een identificatiecode die door een webserver naar jouw webbrowser wordt gestuurd en door de browser wordt opgeslagen. Telkens wanneer de browser een pagina van de server opvraagt, wordt de identificatiecode teruggestuurd naar de server.

COOKIES DIE WIJ GEBRUIKEN

Op de website maken we gebruik van technische, analytische en commerciële cookies:

 1. Technische cookies. Technische cookies zorgen voor de functionaliteit van de website. Deze technische cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.
 2. Analytische cookies. Analytische cookies helpen om informatie te verkrijgen over hoe je de website gebruikt. Ze helpen ons bij het optimaliseren en verbeteren van de website, en begrijpen de effectiviteit van advertenties en communicatie.
 3. Commerciële cookies. Wij en derde partijen gebruiken commerciële cookies om gepersonaliseerde advertenties weer te geven op onze website en websites van derden, gebaseerd op jouw browsegedrag. Houd er rekening mee dat de website links kan bevatten naar websites van derden, producten, diensten en plug-ins. Derde partijen die beschikbaar zijn op de website vallen onder het privacybeleid van de respectieve derde partij, en het wordt aangeraden om dit document van de derde partij te raadplegen.

COOKIES MANAGEMENT

De meeste browsers bieden de mogelijkheid om het accepteren en verwijderen van cookies te weigeren. De methoden hiervoor verschillen per browser en per versie. Je kunt echter actuele informatie verkrijgen over het blokkeren en verwijderen van cookies via de informatie die wordt verstrekt op de relevante website van de browser, zoals Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari.

Het blokkeren van alle cookies zal een negatieve invloed hebben op de bruikbaarheid van veel websites.

Blokkeer je de cookies, dan kan je mogelijk niet alle functies op onze website gebruiken.

GEGEVENS VAN KINDEREN 

We verzamelen geen gegevens van kinderen. De doelgroep van onze Website is 18+.

VOOR CALIFORNISCHE CONSUMENTEN / INWONERS

Als je een Californische consument of inwoner bent, heb je naast de informatie die in dit privacybeleid wordt verstrekt, mogelijk extra rechten en informatie die aan je worden verstrekt onder de California Consumer Privacy Act:

 1. Wij verkopen opzettelijk geen persoonlijke informatie en delen deze ook niet met derden voor directe marketingdoeleinden. Mocht dit in de toekomst veranderen, dan word je hiervan op de hoogte gesteld en heb je het recht om je af te melden voor de “verkoop” van persoonlijke informatie;
 2. We zullen persoonlijke informatie die we verzamelen of verwerken namens jou alleen behouden, gebruiken of openbaar maken voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven, en we zullen je op de hoogte stellen als dit verandert.
 3. Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan discriminatie als je een van jouw rechten uitoefent.

Op dit moment herkennen we browser geïnitieerde Do Not Track-signalen niet en reageren we er niet op. Instructies om dit in te schakelen voor de volgende browsers vind je hier:  Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari, Opera.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Eventuele wijzigingen in deze kennisgeving zullen worden gepubliceerd op de website en in geval van materiële wijzigingen kunnen we jou hierover informeren via e-mail of via andere middelen die wij geschikt achten voor een specifiek geval.