Commissies kunnen verdiend worden bij aankopen via links. Lees meer.
Home Privacybeleid

Privacybeleid

In dit privacybeleid leggen wij, Health Insider (“Bedrijf”, “wij” of “ons”), uit hoe we jouw persoonsgegevens behandelen wanneer je onze website bezoekt, onze apps gebruikt, ons contacteert via onze officiële social media-pagina’s of e-mail, en/of onze diensten gebruikt.

We zullen je vragen om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies in overeenstemming met de voorwaarden van deze kennisgeving wanneer je onze website voor de eerste keer bezoekt.

In deze kennisgeving zul je de antwoorden vinden op de volgende vragen:

 • hoe we je gegevens gebruiken;
 • wanneer we je gegevens aan anderen doorgeven;
 • hoe lang we je gegevens bewaren;
 • wat ons marketingbeleid is;
 • wat je rechten zijn tot betrekking met je persoonsgegevens;
 • hoe we cookies gebruiken;
 • andere kwesties waar je rekening mee moet houden.

In het geval van vragen of als je je rechten wilt uitoefenen aangegeven in deze kennisgeving, dan kun je deze vragen en verzoeken verzenden via onze Contact sectie.

Voor alle privacy gerelateerde kwesties kun je ons ook contacteren via e-mail: [email protected]

Alle definities gebruikt in dit privacybeleid hebben dezelfde betekenis zoals voorgeschreven in de Algemene Voorwaarden van het Bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in dit privacybeleid. Dit privacybeleid vormt een integraal onderdeel van de Algemene Voorwaarden van het Bedrijf.

Indien dit privacybeleid wordt vertaald naar andere talen en er zijn verschillen tussen de Engelse versie en de vertaling, dan heeft de Engelse versie voorrang, tenzij anders aangegeven.

Hoe gebruiken we je persoonsgegevens?

Deze Sectie verschaft de volgende informatie:

 • categorieën van persoonsgegevens, die we verwerken;
 • in het geval van persoonsgegevens die we niet rechtstreeks van jou hebben verkregen, de bron en de specifieke categorieën van deze gegevens;
 • de doelen waarvoor we je persoonsgegevens verwerken;
 • de wettelijke gronden van de verwerking.

We verwerken je accountgegevens (“accountgegevens”). De accountgegevens kunnen je naam en e-mailadres, je telefoonnummer en andere gegevens bevatten die je opgeeft tijdens de registratie, maar ook je aankoopgeschiedenis. We verkrijgen deze gegevens rechtstreeks van jou. We verwerken de accountgegevens met het doel om onze website te beheren, onze diensten aan te bieden, de veiligheid van onze website en diensten te garanderen en met jou te communiceren. De wettelijke grond voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen jou en ons en/of het nemen van stappen, op jouw verzoek, om zo’n contract aan te gaan en ons gerechtvaardigd belang, namelijk onze website en diensten opvolgen en verbeteren.

We verwerken informatie in relatie tot het aanbieden van diensten door ons aan jou (“dienstengegevens”). De dienstengegevens kunnen je contactgegevens (zoals je e-mailadres), je bankrekening en betaalgegevens en andere informatie bevatten die je ons verstrekt tijdens het invullen van relevante vragenlijsten (deze kunnen gevoelige persoonsgegevens bevatten, in relatie tot je gezondheid, in het geval dat deze gegevens nodig zijn om de relevante dienst aan te kunnen bieden). De dienstengegevens worden verwerkt om goederen en diensten aan te bieden en om een goede administratie bij te houden van deze transacties. De wettelijke grond voor deze verwerking is de uitvoering van een contract tussen jou en ons en/of het nemen van stappen, op jouw verzoek, om zo’n contract aan te gaan en ons gerechtvaardigd belang, namelijk de goede administratie van onze website en bedrijf. In het geval van gevoelige persoonsgegevens, gerelateerd aan je gezondheid, is de wettelijke grond voor verwerking jouw uitdrukkelijke toestemming. 

We kunnen informatie verwerken die je ons verstrekt met het doel om je in te schrijven voor onze e-mailberichten of nieuwsbrieven (“berichtengegevens”). De berichtengegevens worden verwerkt om je de relevante berichten en nieuwsbrieven te sturen. De wettelijke grond voor deze verwerking is jouw toestemming. Als we je al goederen verkocht hebben of diensten verstrekt hebben via onze website en/of apps, en je maakt geen bezwaar, dan kunnen we ook berichtengegevens verwerken op basis van jouw legitieme belang, namelijk om klantenrelaties te onderhouden en te verbeteren.

We kunnen informatie verwerken met betrekking tot communicatie die je ons gestuurd hebt (“communicatiegegevens”). De communicatiegegevens kunnen de communicatie inhoud en metadata bevatten die geassocieerd worden met de communicatie. De communicatiegegevens worden verwerkt met het doel om te communiceren met jou en om de documentatie bij te houden. De wettelijke grond voor deze verwerking is ons legitieme belangen, namelijk de goede administratie van onze website en bedrijf, en het waarborgen van een uniform en kwalitatief hoogstaande consultatiepraktijk en om geschillen tussen jou en onze werknemers te onderzoeken.

We kunnen informatie verwerken over jouw gebruik van onze website en/of apps en op je toestel (“toestelgegevens”) wanneer je onze website bezoekt of onze apps gebruikt. Toestelgegevens kunnen een IP adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, toesteltype, schermresolutie en (als je akkoord gaat om het te delen) je locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website en apps (i.e. referentiebron, lengte van bezoek, paginaweergaves en navigatiepaden van de website, zowel als informatie over het tijdstip, de regelmaat en het patroon van je dienstgebruik). We verkrijgen deze gegevens via het gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën. Toestelgegevens worden verwerkt om de apps en de website te verbeteren maar ook om standaardopties in te stellen. We gebruiken deze gegevens ook om een beter begrip te hebben over hoe je onze website en diensten gebruikt en ook om zowel de website als de apps te beveiligen. De wettelijke grond voor deze verwerking is ons legitieme belang, namelijk de goede administratie van onze website, apps en bedrijf.

We kunnen je persoonsgegevens genoemd in deze kennisgeving indien nodig verwerken voor de opstelling, de uitvoering of de verdediging van rechtsvorderingen, zowel voor gerechtelijke procedures als voor administratieve of buitengerechtelijke procedures. De wettelijke grond voor deze verwerking is ons legitieme belang, namelijk de bescherming en handhaving van onze wettelijke rechten, jouw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.

We kunnen je persoonsgegevens genoemd in deze kennisgeving indien nodig verwerken met het doel om verzekering te verkrijgen of te onderhouden, risico’s te managen of professioneel advies te verkrijgen. De wettelijke grond voor deze verwerking is on legitieme belang, namelijk de correcte bescherming van ons bedrijf tegen risico’s.

Naast de specifieke doelen waarom we je persoonsgegevens kunnen verwerken, opgegeven in deze Sectie, kunnen we ook je persoonsgegevens verwerken waar nodig om een wettelijke verplichting na te leven waar we aan onderworpen zijn, of om jouw fundamentele belangen of het fundamentele belangen van een ander natuurlijk persoon te beschermen.