Vi kan komma att tjäna en provision på köp som görs via våra länkar. Läs mer.
Home Integritetspolicy

Integritetspolicy

I denna integritetspolicy förklarar vi, Health Insider (“Företag”, “vi”, “oss” eller “vår”) hur vi hanterar dina personuppgifter när du besöker vår webbplats, använder våra appar, kontaktar oss via våra officiella sociala medier eller e-post, och/eller använda våra tjänster.

Vi kommer att be dig att samtycka till användning av cookies i enlighet med villkoren i detta meddelande när du första gången besöker vår webbplats.

I detta meddelande hittar du svaren på följande frågor:

 • hur vi använder dina uppgifter;
 • när vi tillhandahåller dina uppgifter till andra;
 • hur länge vi lagrar dina uppgifter;
 • vad vår marknadsföringspolicy innebär;
 • vilka rättigheter relaterade till personuppgifter du har;
 • hur vi använder cookies;
 • andra frågor som du bör ta hänsyn till.

I händelse av förfrågningar eller om du vill utöva någon av dina rättigheter som anges i denna text så kan du kontakta oss med hjälp av de metoder som anges i avsnittet Kontakt.

Du kan också kontakta oss angående alla integritetsrelaterade frågor via e-post: [email protected]

Alla definitioner som används i denna integritetspolicy har samma innebörd som föreskrivs i företagets allmänna villkor om inte annat uttryckligen anges i denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy är en del av företagets allmänna villkor.

I händelse av att denna integritetspolicy översätts till andra språk och det finns skillnader mellan den engelska versionen och en sådan översättning ska den engelska versionen ha företräde om inte annat anges.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Detta avsnitt innehåller följande information:

 • kategorier av personuppgifter som vi behandlar;
 • om vi har personuppgifter som vi inte erhållit direkt från dig, källan och specifika kategorier av dessa uppgifter;
 • de ändamål för vilka vi kan behandla dina personuppgifter; och
 • den rättsliga grunden för behandlingen.

Vi behandlar dina kontouppgifter (”kontodata”). Kontodata kan inkludera ditt namn och e-postadress, telefonnummer och andra uppgifter som du lämnar när du registrerar dig samt din köphistorik. Vi får sådana uppgifter direkt från dig. Vi behandlar kontouppgifter i syfte att driva vår webbplats, tillhandahålla våra tjänster, säkerställa säkerheten för vår webbplats och tjänster och för att kommunicera med dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är upprättandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller att åtgärder vidtas, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal samt vårt legitima intresse, nämligen att underhålla och förbättra vår webbplats och våra tjänster.

Vi behandlar information om tillhandahållande av tjänster av oss till dig (“tjänstdata”). Tjänstdata kan inkludera dina kontaktuppgifter (såsom din e-postadress), bankkonto- och transaktionsdetaljer samt annan information som du ger oss när du fyller i relevanta frågeformulär (som kan inkludera känsliga personuppgifter, relaterade till din hälsa, om sådana uppgifter är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten). Tjänstedata bearbetas för att leverera varor och tillhandahålla tjänster samt föra korrekta register över transaktioner. Den rättsliga grunden för denna behandling är upprättandet av ett avtal mellan dig och oss och/eller att åtgärder vidtas, på din begäran, för att ingå ett sådant avtal samt vårt legitima intresse, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet. I händelse av känsliga personuppgifter som är relaterade till din hälsa, är den rättsliga grunden för behandlingen ditt uttryckliga samtycke.

Vi kan komma att behandla information som du lämnar till oss i syfte att prenumerera på våra e-postmeddelanden och nyhetsbrev (“meddelandedata”). Meddelandedata bearbetas för att skicka relevanta meddelanden och nyhetsbrev till dig. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. Dessutom, om vi redan har sålt varor eller tillhandahållit tjänster åt dig via vår webbplats och/eller appar, och du inte motsätter dig, kan vi också behandla meddelandedata på grund av vårt berättigade intresse, nämligen att försöka bibehålla och förbättra kundrelationer.

Vi kan komma att behandla information om all kommunikation som du skickar till oss (“korrespondensdata”). Korrespondensdata kan innefatta kommunikationsinnehållet och metadata som är associerat med kommunikationen. Korrespondensdatan behandlas för att kommunicera med dig och sparas. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen korrekt administration av vår webbplats och verksamhet, att säkerställa enhetlig och högkvalitativ konsultpraxis och för att utreda tvister mellan dig och våra anställda.

Vi kan komma att behandla information om din användning av vår webbplats och/eller appar samt på din enhet (“enhetsdata”) när du surfar på vår webbplats eller använder våra appar. Enhetsdata kan inkludera IP-adress, geografisk plats, webbläsartyp och version, operativsystem, enhetstyp, skärmupplösning och (om du samtycker till att dela sådan) din platsdata samt information om användningen av vår webbplats och appar (dvs. hänvisningskälla, besökets längd, sidvisningar och webbplatsnavigeringsvägar, samt information om tidpunkten, frekvensen och mönstret för din tjänstanvändning). Vi får sådan information genom användning av cookies och liknande tekniker. Enhetsdata bearbetas för att förbättra apparna och webbplatsen samt för att ställa in standardalternativ. Vi använder också sådan data för att få en bättre förståelse för hur du använder vår webbplats och tjänster samt för att säkra både webbplatsen och apparna. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt legitima intresse, nämligen korrekt hantering av vår webbplats, våra appar och vår verksamhet.

Vi kan behandla alla dina personuppgifter som angetts i denna text där det är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, vare sig det är i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utomrättsligt förfarande. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen skyddet och hävdandet av våra lagliga rättigheter, dina lagliga rättigheter och andras lagliga rättigheter.

Vi kan komma att behandla alla dina personuppgifter som identifieras i detta meddelande där det är nödvändigt i syfte att erhålla eller upprätthålla försäkringsskydd, hantera risker eller få professionell rådgivning. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen ett korrekt skydd av vår verksamhet.

Utöver de specifika ändamål för vilka vi kan behandla dina personuppgifter som anges i detta avsnitt kan vi också behandla någon av dina personuppgifter där sådan behandling är nödvändig för att uppfylla en rättslig skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.